OM OSS

lindecherryblossom.jpg
 
 

Kontakt Camilla
Tlf: 95877704 camilla@lindehagen.no

LINDEHAGEN ER..

Lystpark
KONSERTER
ARRANGEMENTER
MARKEDER
WORKSHOPS
CAFE
 

en bevaringsverdig, historisk hage i eventyrlige omgivelser på Nesodden utenfor Oslo.

Parkhagen ble anlagt på begynnelsen av 1900-tallet, og inneholder særegne elementer som lysthus, symmetriske stier, terrasseringer, fontene, mange titalls gamle fruktrrær og bærbusker - alt omkranset av majestetiske lindetrær. Sentrale deler av det unike anlegget settes nå tilbake til opprinnelig stand, og ca 5 mål av hagens areal benyttes i Lindehagens virksomhet med liten café, åpen hage og større arrangementer som konserter, forestillinger mm. som et tilskudd til Nesoddens kulturarenaer.

Lindehagen drives etter økologiske prinsipper med gjenbruk og kreativitet som utgangspunkt for all virksomhet. Bevaring av den kulturhistoriske verdien av det praktfulle parkhageanlegget er et vesentlig premiss i all utvikling av eiendommen, og innebærer ivaretakelse av historiske og tradisjonelle prinsipper som er bærekraftige for fremtiden. 

 

LINDEHAGEN ER RESTAURERT OG DREVET AV CAMILLA LEVIN-ERICHSEN.


LINDEHAGEN ER RESTAURERT OG DREVET AV CAMILLA LEVIN-ERICHSEN.